Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1457107

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1457107

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1457107
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Jaarprogramma 2015 Omgevingsdienst ZHZ
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:18
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 8 april 2015 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviesommissie adviseert dit stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015 en het stuk ook als onderleggen te gebruiken bij de themabijeenkomst verbonden partijen/Omgevingsdienst ZHZ op 23 juni 2015.