Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1457095

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1457095

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1457095
Onderwerp Vaststellen budgetoverhevelingen 2014 conform de hierbij behorende begrotingswijziging
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:18
Onderwerp Vaststellen budgetoverhevelingen 2014 conform de hierbij behorende begrotingswijziging
Programma Algemene Dekkingsmiddelen
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 173 - Planning en control cyclus 2015
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar B Burger, 078 770 4965
Datum B&W Besluit 10-03-2015
Gerelateerde zaak 1380681
Agendacommissie 24-03-2015
Adviescommissie 08-04-2015
Raad 08-04-2014
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Het totaal aan budgetoverhevelingen 2014 is in navolging van eerdere jaren wederom verminderd. Het bedrag aan budgetoverhevelingen 2014 dat aan u wordt voorgelegd bedraagt € 1.023.594,--. Door adequate sturing op de realisatie van geplande activiteiten en stringente toepassing van de spelregels van budgetoverhevelingen blijven we in lijn met de in 2012 uitgesproken ambitie om zowel het totaalbedrag als het aantal budgetoverhevelingen te verminderen. Met het overhevelen van de budgetten vragen wij u formeel toestemming om het lastentotaal van de betreffende programma's en producten in 2015 op te hogen, teneinde de activiteiten die met het budget beoogd zijn in 2015 te kunnen uitvoeren.

Gepubliceerd 19-03-2015