Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1457050

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1457050

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1457050
Onderwerp Instellen van reserve programmering kosten Dordrechts Museum
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:22:41
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Instellen van reserve programmering kosten Dordrechts Museum Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Instellen reserve kosten programmering Dordrechts Museum Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Instellen reserve kosten programmering Dordrechts Museum Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage reserve 366 Programmeringsreserve Dordtse Musea Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1318216 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1388762 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype A 3 Amendement Reserveprogrammering kosten DM.pdf Amendement