Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1456837

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1456837

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1456837
Onderwerp Instemmen met zienswijze Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:18
Onderwerp Instemmen met zienswijze Regionaal risicoprofiel Zuid-Holland Zuid
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 119 - Integrale Veiligheid
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C de Jong, 078 770 4517
Datum B&W Besluit 10-03-2015
Gerelateerde zaak 1381036
Datum verzending 19-03-2015
Agendacommissie 24-03-2014
Raad 08-04-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid bereidt een herziening van het regionaal risicoprofiel voor. Gemeentebesturen in de regio kunnen hun zienswijze op het gepubliceerde concept insturen. Burgemeester en wethouders van Dordrecht hebben van deze mogelijkheid gebruik gemaakt door na raadpleging van de raadscommissie Bestuur en Middelen een reactie aan het bestuur van de Veiligheidsregio te sturen. De gemeenteraad wordt gevraagd hiermee in te stemmen.

Gepubliceerd 19-03-2015