Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1456520

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1456520

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1456520
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stichting Energiehuis (10 maart 2015)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:22:41
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Stichting Energiehuis (10 maart 2015)
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 71 - Energiehuis en Kunstmin, Popcentrale
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4983
Aanspreekpunt e-mail S.Vooren@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Kromkamp, 078 770 4907
Datum B&W Besluit 10-03-2015
Gerelateerde zaak 1385630
Agendacommissie 24-03-2015
Termijn agenda in afwachting onderzoek Berenschot
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

In juni 2013 is in Dordrecht het Energiehuis geopend. Het concept van het Energiehuis bestaat uit een clustering van podiumfuncties, faciliteiten voor cultuureducatie, repetitieruimten, horeca en ruimten voor (extern) commercieel gebruik. De gemeente verhuurt het Energiehuis aan de Stichting Energiehuis. Daarnaast heeft de gemeente een subsidierelatie met de 3 participanten in de stichting. De gemeente heeft geen formele bemoeienis in c.q. zeggenschap over de stichting. Ondanks een forse inspanning in het vormgeven van het concept Energiehuis werd eind 2014 door de gemeente geconcludeerd dat de Stichting Energiehuis op onderdelen haar financiƫle taakstelling niet haalt. De liquiditeitspositie van de stichting is momenteel zorgelijk. Het college en de stichting hebben samen besloten een aantal onderzoeken uit te laten voeren om te komen tot een gezonde financiƫle positie en adequate bedrijfsvoering van de stichting Energiehuis. Tevens heeft het college in afstemming met het stichtingsbestuur besloten om tijdelijk een directeur/bestuurslid aan te stellen die vanuit een onafhankelijke positie de stichting de komende tijd gaat versterken.

Gepubliceerd 19-03-2015