Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1455902

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1455902

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1455902
Onderwerp Rondvraag en sluiting
Ingekomen/gepubliceerd 13-04-2016 12:16:06
   
Vergadering - Auditcommissie - woensdag 13 april 2016 20:30
Besluit:

De heer Tiebosch koppelt terug wat voorafgaand aan de vergadering in de regionale bijeenkomst is besproken. Het conceptbestek wordt nu definitief gemaakt. Dit bestek zal op 1 juni in de vergadering van de auditcommissie besproken worden. Een van de vraagpunten is wie namens de gemeente Dordrecht in de beoordelingscommissie plaats zal nemen. Na behandeling in de auditcommissie wordt het bestek ter vaststelling nog voorgelegd aan de gemeenteraad. Punt van aandacht is de mate waarin de overwegingen van de commissie ook in de openbaarheid gedeeld kunnen worden (gelet op de aanbesteding die nog moet starten).


De voorzitter sluit de vergadering om circa 22:00 uur.