Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1451346

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1451346

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1451346
Onderwerp Instellen raadscommissie herbenoeming burgemeester en vaststellen bijbehorende verordening
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 11:22:52
Onderwerp Instellen raadscommissie herbenoeming burgemeester en vaststellen bijbehorende verordening
Programma Bestuur en samenwerking
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 55 - Bestuur
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Brok, Arno (A.A.M.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar F.M. Lagerveld
Datum B&W Besluit 04-03-2015
Datum verzending 19-03-2015
Raad 31 maart 2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 1 februari 2016 loopt de ambtstermijn van de burgemeester van Dordrecht af. Op grond van de wettelijke regels dient de gemeenteraad voor de herbenoeming van de burgemeester bij verordening een raadscommissie (verder ook: commissie) in te stellen. Deze commissie moet zich een oordeel vormen over het functioneren van de burgemeester en bereidt een aanbeveling tot herbenoeming voor. Er wordt voorgesteld deze commissie uit 9 raadsleden te laten bestaan, een uit elke fractie. De commissie wordt ondersteund door de griffier, als secretaris van de commissie. Tevens zullen een wethouder en de plaatsvervangend voorzitter van de Drechtraad als adviseur van de commissie optreden. Zij worden ondersteund door de gemeentesecretaris van Dordrecht. De samenstelling, taken, bevoegdheden en werkwijze van de commissie zijn juridisch vastgelegd in de verordening op de raadscommissie t.b.v. de herbenoeming welke is afgeleid van de landelijke modelverordening. Gelet op ervaringen in andere gemeenten schatten wij in dat de reguliere raadsbudgetten voldoende zijn om de kosten van de organisatie en voorbereiding van de raadscommissie te dekken.

Gepubliceerd 19-03-2015