Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1450522

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1450522

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1450522
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voornemen tot uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Raadsinformatiebrief over het voornemen tot uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsinformatiebrief over het voornemen tot uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst Raadsinformatiebrief
Icoon voor documenttype B&W besluit 1372102 B&W besluit
Icoon voor documenttype Bijlage bij BWbesluit - Adressenlijst Algemeen
Icoon voor documenttype VERSLAG Informatiebijeenkomst GML uitbreiding 24-11-2014.doc Algemeen
Icoon voor documenttype Presentatie Uitbreidinggemeentelijke monumentenlijst buitengebied Dordrecht Algemeen