Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1450522

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1450522

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1450522
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voornemen tot uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over het voornemen tot uitbreiding van de gemeentelijke monumentenlijst
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar CAE van Nes, 770 4908
Datum B&W Besluit 03-03-2015
Gerelateerde zaak 1372102
Termijn agenda agenderen zodra inspraakronde is afgerond
Adviescommissie 26-05-2015
Raad 16-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Wij hebben het voornemen uitgesproken om 123 adressen (inclusief 68 groepsschuilplaatsen en bunkers) aan te wijzen als gemeentelijk monument in het buitengebied. Het betreft de eerste tranche van het buitengebied en omvat de deelgebieden: Sliedrechtse Biesbosch, Dordtse Biesbosch; Rijksstraatweg – Willemsdorp. Naast aanwijzing van gebouwde objecten/gebouwen per (deel)gebied, vindt er een typologische aanwijzing plaats van Bosmanmolens, groepsschuilplaatsen en bunkers, dammen, gemalen, sluizen, heulbruggen en griendketen.

Gepubliceerd 19-03-2015