Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1450511

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1450511

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1450511
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bouwhistorische verwachtingenkaart
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 8 april 2015 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie - dinsdag 24 maart 2015 16:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert de raad deze brief voor kennisgeving aan te nemen.