Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1450511

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1450511

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1450511
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bouwhistorische verwachtingenkaart
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over bouwhistorische verwachtingenkaart
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 141 - Monumenten en Monumentenzorg
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C Weijs, 770 4910
Datum B&W Besluit 03-03-2015
Gerelateerde zaak 1375205
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Op 17 december 2013 hebben wij u geïnformeerd over het collegebesluit Nr. SO/1117918 betreffende ons voornemen om een bouwhistorische beleidskaart te maken. Hierbij hebben wij overwogen om onderzoek bij verbouwingen in panden zonder monumentenstatus in de binnenstad verplicht te stellen. Na inspraak hebben wij besloten om een andere koers te volgen. Bij panden zonder monumentenstatus willen wij de eigenaren enthousiast maken om voordat ingrijpende verbouw en/of gedeeltelijk sloop plaatsvindt het pand te laten onderzoeken op de bouwhistorische waarden. Eigenaren krijgen hierdoor meer inzicht in de aanwezige waarden in hun pand waarbij zij zelf kunnen afwegen of ze deze waarden willen behouden. De gemeenschap krijgt hierdoor meer kennis van de (bouw)historie van de binnenstad. Uiterlijk in het voorjaar van 2017 gaan wij deze regeling evalueren.

Gepubliceerd 19-03-2015