Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1450431

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1450431

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1450431
Onderwerp Beschikbaar stellen van een krediet voor uitvoering bodemsanering Dordrecht 2015
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Beschikbaar stellen van een krediet voor uitvoering bodemsanering Dordrecht 2015 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Uitvoering bodemsanering Dordrecht 2015 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype bodemsaneringsprogramma 2015 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype bodemsaneringsprogramma 2015-def.docx Bijlage
Icoon voor documenttype BWN 215019 Bodemsanering 2015 - voorblad.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 215019 Bodemsanering 2015 - rubriek 6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype BWN 215019 Bodemsanering 2015 - rubriek 7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1369029 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1382300 Raadsbesluit