Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1450421

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1450421

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1450421
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Leefwerf de Biesbosch
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:18
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Leefwerf de Biesbosch
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 138 - Nieuwe Dordtse Biesbosch
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar P Bezemer, 770 4831
Datum B&W Besluit 03-03-2015
Gerelateerde zaak 1374335
Adviescommissie 21-04-2015 /19-05-2015
Raad 16-06-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Er is door initiatiefnemers een projectplan ingediend voor de realisering van een haven met varend erfgoed in de zuidelijke insteekhaven van Stadswerven. Het plan geeft het nautisch karakter van Stadswerven verder vorm. Om tot realisatie over te kunnen gaan is het noodzakelijk de zuidelijke insteekhaven op te knappen. Hiervoor is een gedetailleerde kostenraming noodzakelijk en zal met betrokken partijen nader worden overlegd.

Gepubliceerd 19-03-2015