Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 144966

Gemeente Dordrecht

Dossier - 144966

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 144966
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluatie Offertetraject Welzijnswerk 2009-2012
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 09-03-2009 10:01:58
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 7 april 2009 14:00
Besluit:
De raad neemt dit stuk voor kennisgeving aan.
Vergadering - Sociale infrastructuur - dinsdag 31 maart 2009 22:00 - Adviescommissie
Besluit:
De commissie adviseert de raadsinformatiebrief ter kennisname door te geleiden naar de gemeenteraad.
Vergadering - Agendacommissie - dinsdag 17 maart 2009 20:15
Besluit:
De raadsinformatiebrief te agenderen voor een programmakamer Sociale Infrastructuur op een nader te bepalen datum.