Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 144966

Gemeente Dordrecht

Dossier - 144966

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 144966
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluatie Offertetraject Welzijnswerk 2009-2012
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Ingekomen/gepubliceerd 09-03-2009 10:01:58
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Evaluatie Offertetraject Welzijnswerk 2009-2012
Programma Sociale Infrastructuur
Onderwerplijstnr 139 - Welzijn
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg
Aanspreekpunt W.V.E. Verboom
Aanspreekpunt telefoon 639 6270
Aanspreekpunt e-mail wve.verboom@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar Hoek, Marjan van den (M.J.) (078-6398397)
Datum B&W Besluit 03-03-2009
Datum verzending 11-03-2009
Agendacommissie 17-03-2009
Adviescommissie 31-03-2009
Raad 07-04-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting Op 23 september 2008 heeft u gesproken over het offertetraject Welzijnstraject voor de percelen jongerenwerk, bewonersondersteuning en steunpunt vrijwilligers (oud groslijstnr. 603 en dossiernr. 118518). Tijdens deze bespreking heeft de wethouder, naar aanleiding van een vraag van mevrouw Van Benthem aangegeven, dat hij bij de evaluatie de praktijk van het gunnen zou toelichten. In deze raadsinformatiebrief vindt u deze informatie terug en wordt verder ingegaan op de evaluatie van het offertetraject voor de eerder genoemde percelen. Verder geeft het college aan dat de subsidie-aanvraag voor het perceel sociaal cultureel pas per 2011 in een offerte-traject zal worden gevat. In de raadsinformatiebrief is voor de totstandkoming van dit product een tijdslijn geschetst (de laatste alinea), die enige onduidelijkheid schept. Deze alinea dient u als volgt te lezen: “Samengevat zal in 2009 het Programma van Eisen voor het sociaal cultureel werk worden opgesteld en wordt 2010 benut voor het doorlopen van het offertetraject (selectie en gunning alsmede afwikkeling personele gevolgen en uitwerking subsidieafspraken), zodat de gegunde partij per 1 januari 2011 kan starten met de uitvoering van het sociaal cultureel werk in Dordrecht."
Gepubliceerd 09-03-2009