Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1444086

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1444086

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1444086
Onderwerp Brief van de heer K. de Ridder over schadeloosstelling mbt uitspraak Raad van State
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:18
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 24 maart 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Deze brief wordt ter afhandeling in handen gesteld van het college. De raad ontvangt een afschrift van het antwoord, op verzoek van de fractie D66.