Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1441877

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1441877

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1441877
Onderwerp Vaststellen verordening 'financiële steun bij Particuliere Woningverbetering'
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
   
Vergadering - Gemeenteraad - woensdag 8 april 2015 19:45
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie - dinsdag 24 maart 2015 16:00 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert het raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 8 april 2015. De fractie PvdA vindt dat er teveel nadruk ligt op het criterium veiligheid, terwijl er ook andere criteria zijn om te toetsen. Er zijn geen fracties die een bespreking steunen.