Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1440638

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1440638

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1440638
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 08-04-2015 15:47:11
Onderwerp Raadsinformatiebrief over Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018
Programma Milieu en duurzaamheid
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 150 - Klimaat en duurzaamheid
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Linden, Rik van der (H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar H Kromkamp, 770 4907
Datum B&W Besluit 17-02-2015
Gerelateerde zaak 1368075
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Aan het begin van de vorige collegeperiode heeft Dordrecht zich gecommitteerd aan de doelstelling "energieneutraal in 2050". Het huidige college heeft in het Politiek Akkoord 2014-2018 aangegeven onverminderd aandacht te besteden aan het thema Duurzaamheid. Het thema Duurzaamheid is als één van de vier prioriteiten gedefinieerd. Voor u ligt het Opgaveplan Duurzaamheid 2015-2018 met daarin vijf thema's, met daaraan gekoppelde doelen en activiteiten, waarop Dordrecht zich de komende jaren richt.

Gepubliceerd 08-04-2015