Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1440616

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1440616

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1440616
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aangaan samenwerkingsovereenkomst met HbR inzake gebiedsmarketing WDO
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over aangaan samenwerkingsovereenkomst met HbR inzake gebiedsmarketing WDO
Programma Economie, Sport en Cultuur
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 158 - Westelijke Dordtse Oever
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar NJ van Klinken, 770 4271
Datum B&W Besluit 17-02-2015
Gerelateerde zaak 1368062
Raad 8-4-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Gemeente en Havenbedrijf Rotterdam (HbR) hebben afspraken gemaakt over de versterking van de samenwerking bij de gebiedsontwikkeling van de WDO. De resultaten van dit overleg zijn neergelegd in een samenwerkingsovereenkomst in de vorm van een Bijlage bij de bestaande Samenwerkingsovereenkomst II met betrekking tot de Zeehaven Dordrecht. De afspraken hebben met name betrekking op het opstellen van een gezamenlijke visie op de ontwikkeling van de WDO en haar deelgebieden en een gezamenlijke aanpak van marketing, promotie en acquisitie van de WDO.

Gepubliceerd 19-03-2015