Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1440586

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1440586

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1440586
Onderwerp Vaststellen werkwijze inzake planologische procedures
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Onderwerp Vaststellen werkwijze inzake planologische procedures
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 078 770 4976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar PJ de Haas, 770 4899
Datum B&W Besluit 17-02-2015
Gerelateerde zaak 1367116
Agendacommissie 24-03-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Een werkgroep gevormd door leden van de commissie fysieke leefomgeving, de commissiegriffier en de planjuristen van Stadsontwikkeling heeft de afgelopen maanden bezien in hoeverre en op welke wijze de planologische procedures, die binnen de gemeente worden gevoerd, vereenvoudigd kunnen worden. De resultaten van dit onderzoek leiden tot een nieuwe werkwijze ten aanzien van de voorbereiding en besluitvorming van planologische procedures. Deze resultaten zijn in de als bijlage opgenomen memo opgesomd en nader toegelicht.

Gepubliceerd 19-03-2015