Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1440586

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1440586

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1440586
Onderwerp Vaststellen werkwijze inzake planologische procedures
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen werkwijze inzake planologische procedures Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen werkwijze inzake planologische procedures Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen werkwijze inzake planologische procedures Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bijlage 1. Memo uitgangspunten planologische procedures (jan 2015) Bijlage
Icoon voor documenttype B&W besluit 1367116 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1372761 Raadsbesluit