Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1440543

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1440543

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1440543
Onderwerp Vaststellen startnotitie Procesgang toekomst zwembadaanbod vanaf 2018
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:22:42
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen startnotitie Procesgang toekomst zwembadaanbod vanaf 2018 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Raadsvoorstel 1372718 addendum Zwembadaanbod Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Ontwerpbesluit Raad 1372718 addendum startnotitie zwembaden Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype B&W besluit 1372718 Addendum Zwembadaanbod B&W besluit
Icoon voor documenttype Startnotitie toekomst zwembadaanbod en renovatie De Dubbel Beleidsnota
Icoon voor documenttype Vaststellen startnotitie Procesgang toekomst zwembadaanbod vanaf 2018 (oud) Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Vaststellen startnotitie Procesgang toekomst zwembadaanbod vanaf 2018 (oud) Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen startnotitie Procesgang toekomst zwembadaanbod vanaf 2018 (oud) B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1372718 Raadsbesluit