Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1438064

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1438064

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1438064
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de raadsinformatiebrief behorend bij raadsvoorstel Positionering en exploitatie Essenhof 2015-2018 (Ris 1433430)
Ingekomen/gepubliceerd 19-02-2015 13:19:01
Document Document type
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding RIB positionering Essenhof Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de raadsinformatiebrief behorend bij raadsvoorstel Positionering en exploitatie Essenhof 2015-2018 (Ris 1433430) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlagen Essenhof Raadsbesluit