Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1436645

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1436645

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1436645
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wetsvoorstel Omgevingswet
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 19-03-2015 13:23:00
Onderwerp Raadsinformatiebrief over wetsvoorstel Omgevingswet
Programma Ruimtelijke ordening
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 174 - Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ)
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar C van Rijk, 770 4902
Datum B&W Besluit 10-02-2015
Gerelateerde zaak 1362917
Agendacommissie 24-03-2015
Termijn agenda icm 1649138, 1663585/zodra Kamer er over heeft gesproken
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De minister van Infrastructuur en Milieu heeft op 17 juni 2014 het wetsvoorstel "Omgevingswet" naar de Tweede Kamer gestuurd. Beoogde datum van invoering is 1 januari 2018. Met deze wet wil het kabinet de regels voor ruimtelijke projecten vereenvoudigen en bundelen. De wet heeft gevolgen voor de gemeentelijke praktijk van ruimtelijke ordening en vergunningverlening. Met deze brief wordt u geïnformeerd over de uitgangspunten en kerninstrumenten van dit wetsvoorstel en het wetgevingsproces.

Gepubliceerd 19-03-2015