Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 143351

Gemeente Dordrecht

Dossier - 143351

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 143351
Onderwerp Regiokamer 26 mei 2009
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Ingekomen/gepubliceerd 04-03-2009 13:24:54
Onderwerp Regiokamer 26 mei 2009
Programma Bestuur, Participatie en Dienstverlening
Onderwerplijstnr 72 - Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden
Vergadersectie Programmakamer sectie (niet zichtbaar)
Portefeuille houder A.T. Kamsteeg / R.J.G. Bandell
Aanspreekpunt L.D.H. Arlman - Rosier
Aanspreekpunt telefoon 8287
Aanspreekpunt e-mail ldh.arlman-rosier@dordrecht.nl
Adviescommissie 26-05-2009
In Open Voorraad Nee
Toelichting

De agendacommissie heeft op 19 mei besloten de Regiokamer van 26 mei te wijden aan: 

1. Terugkoppeling Raadsledenplatform Zuid-Holland Zuid d.d. 22 april jl. (mondeling)

2. Terugblik commissie WZI d.d. 20 mei jl. (mondeling)

3. Voorbereiden agenda Drechtraad d.d. 17 juni a.s. (vergaderstukken op 20 mei verspreid). Aan de hand van de agenda wordt u geadviseerd stil te staan bij de vragen:

  • of er onderwerpen op de agenda van de Drechtraad staan die in het kader van het Dordtse belang bespreking verdienen in deze Regiokamer
  • of er bij een of meer agendapunten aanleiding is om een gezamenlijk Dordts standpunt in te nemen en zo ja, wie dit standpunt zal verwoorden in de Drechtraad

4. Locatiekeuze containertransferium (dossiernr. 182778, verzonden met agendavoorraad 20 mei). Behandeling is nodig met het oog op standpuntbepaling in de raad, voorafgaand aan de Drechtraad van 17 juni a.s.

5. Instellen Veiligheidsregio ZHZ en wijzigen GR ZHZ (dossiernr. 162066, verzonden met agendavoorraad 8 april), ter voorbereiding op besluitvorming in de raad

6. Wijzigen GR Drechtsteden (dossiernr. 176383, verzonden met agendavoorraad 13 mei), ter voorbereiding op besluitvorming in de raad

 

Gepubliceerd 04-03-2009