Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1433442

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1433442

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1433442
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Patersweg 1 (Ris 1415804)
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 11:51:03
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Patersweg 1 (Ris 1415804)
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Gepubliceerd 05-02-2015