Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1433442

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1433442

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1433442
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Patersweg 1 (Ris 1415804)
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 11:51:03
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Patersweg 1 (Ris 1415804) Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding bijlage Patersweg 1 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Bekrachtigen geheimhouding Grex Patersweg 1 Raadsbesluit