Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1433442

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1433442

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1433442
Onderwerp Bekrachtigen van de door het college opgelegde geheimhouding van de bijlage behorend bij Raadsvoorstel herziening grondexploitatie Patersweg 1 (Ris 1415804)
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 11:51:03
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 17 februari 2015 14:00
Besluit:

De raad stemt unaniem in met het voorstel.