Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1432765

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1432765

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1432765
Onderwerp Raadsinformatiebrief over organisatieplan Handhaving in de Stad
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 17:36:04
Onderwerp Raadsinformatiebrief over organisatieplan Handhaving in de Stad
Programma Veiligheid
Pijler Bestuur en Middelen
Onderwerplijstnr 12 - Handhaving en Toezicht
Vergadersectie Stukken ter kennisname
Portefeuille houder Sleeking, Piet (P.H.)
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Aanspreekpunt telefoon 0787704984
Aanspreekpunt e-mail fm.lagerveld@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar JPM Heskes, 770 4717
Datum B&W Besluit 03-02-2015
Gerelateerde zaak 1360931
Raad 4-3-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

Met deze raadsinformatiebrief informeren wij u over de uitwerking van het toekomstscenario voor Toezicht. U ontvangt hierbij het organisatieplan "Handhaving in de Stad". In het organisatieplan leest u over de ontwikkeling die Toezicht wil doormaken, de kernwaarden en uitgangspunten die daarbij gelden en de wijze waarop de nieuwe organisatie in elkaar steekt. Enkele financiële paragrafen uit het rapport zijn opgenomen in een bijlage die u wordt verstrekt onder geheimhouding. Het betreft:

  • informatie over het exploitatiebudget uit het organisatieplan;
  • financiële paragraaf met betrekking tot exploitatie en frictiekosten;
  • risicobeschrijvingen met beheersmaatregelen. Aangezien het risico bestaat, dat marktpartijen bij openbaarmaking de inhoud van het organisatieplan gebruiken om een gunstigere aanbesteding te kunnen doen, hebben wij geconcludeerd dat openbaarmaking niet opweegt tegen financiële belangen van de gemeente en hebben de geheimhouding ten aanzien van deze bijlage bij het rapport opgelegd. Met het vaststellen van het organisatieplan worden het aanbestedings- en reorganisatietraject formeel opgestart. Het organisatieplan geldt daarbij als inhoudelijke basis waarlangs de lijnen van de aanbesteding en de reorganisatie worden vormgegeven.
Gepubliceerd 05-02-2015