Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1432765

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1432765

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1432765
Onderwerp Raadsinformatiebrief over organisatieplan Handhaving in de Stad
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 17:36:04
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2015 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan. De heer Portier kondigt een Motie Vreemd aan de Orde van de dag aan over ditzelfde onderwerp voor de raadsvergadering van 31 maart 2015.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 februari 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De heer Portier zou dit stuk willen bespreken met als politieke vraag: "Is het verstandig om een cruciale overheidstaak te privatiseren?" Hij krijgt geen bijval van de andere fracties. Mevrouw De smoker geeft aan dat het niet de bevoegdheid van de raad is. De SP zal waarschijnlijk een stemverklaring afgeven. De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 maart 2015.