Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1424726

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1424726

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1424726
Onderwerp Raadsinformatiebrief over de Staat van de Gemeenten van de provincie Zuid-Holland
Aanspreekpunt F.M. Lagerveld
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 17:36:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2015 19:45
Besluit:

De raad neemt het stuk voor kennisgeving aan.

Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 10 februari 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De adviescommissie adviseert het stuk ter kennisname te agenderen voor de raadsvergadering van 4 maart 2015.