Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1420422

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1420422

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1420422
Onderwerp Goedkeuring verlenen Begroting 2015 en kennisnemen meerjarenbegroting 2015-2019 Stichting Johan de Witt-gymnasium
Aanspreekpunt S.V. Vooren
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 17:36:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Goedkeuring verlenen Begroting 2015 en kennisnemen meerjarenbegroting 2015-2019 Stichting Johan de Witt-gymnasium Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Goedkeuring verlenen Begroting 2015 en kennisnemen meerjarenbegroting 2015-2019 Stichting Johan de Witt-gymnasium Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Goedkeuring verlenen Begroting 2015 en kennisnemen meerjarenbegroting 2015-2019 Stichting Johan de Witt-gymnasium Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1353604 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype BWbesluit 1342954 B&W besluit
Icoon voor documenttype Ingekomen brief stichting Johan de Witt gymnasium Bijlage
Icoon voor documenttype Begroting 2015 Bijlage
Icoon voor documenttype Meerjarenbegroting 2015 - 2019 Bijlage