Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1418672

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1418672

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1418672
Onderwerp Zienswijze van HTS Intermodaal BV op het ontwerpbestemmingsplan Derde Merwedehaven
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 17:36:05
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving op LOCATIE inloop 19.30 uur - dinsdag 10 februari 2015 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie besluit deze brief door te geleiden naar het college zodat deze betrokken kan worden bij de behandeling van het betreffende bestemmingsplan. De commissie vraagt aandacht voor de vindbaarheid van de nota van beantwoording, de commissie wil goed kunnen volgen hoe het college deze zienswijze heeft verwerkt.