Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1415804

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1415804

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1415804
Onderwerp Vaststellen Herziening grondexploitatie Patersweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 17:36:05
Document Document type
Icoon voor documenttype Voorblad Vaststellen Herziening grondexploitatie Patersweg 1 Voorblad stukken
Icoon voor documenttype Vaststellen Herziening grondexploitatie Patersweg 1 Raadsvoorstel
Icoon voor documenttype Vaststellen Herziening grondexploitatie Patersweg 1 Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype RAADSBESLUIT Bekrachtigen geheimhouding bijlagen.doc Ontwerpbesluit Raad
Icoon voor documenttype 215013 voorblad.xls Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 215013 Patersweg R6.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype 215013 Patersweg R7.pdf Comptabiliteitsbesluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit 1349251 Raadsbesluit
Icoon voor documenttype B&W besluit 1334640 B&W besluit
Icoon voor documenttype Raadsbesluit Bekrachtigen geheimhouding Grex Patersweg 1 Raadsbesluit