Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1415804

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1415804

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1415804
Onderwerp Vaststellen Herziening grondexploitatie Patersweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 17:36:05
   
Vergadering - Gemeenteraad - dinsdag 10 maart 2015 19:45
Besluit:

De raad stemt in met het voorstel.

Vergadering - Fysieke Leefomgeving op LOCATIE inloop 19.30 uur - dinsdag 10 februari 2015 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie adviseert dit raadsvoorstel als hamerstuk te agenderen voord de raadsvergadering van 4-3-2015.