Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1415804

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1415804

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1415804
Onderwerp Vaststellen Herziening grondexploitatie Patersweg 1
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Ingekomen/gepubliceerd 05-02-2015 17:36:05
Onderwerp Vaststellen Herziening grondexploitatie Patersweg 1
Programma Ruimtelijke Ordening en Wonen
Pijler Fysieke Leefomgeving
Onderwerplijstnr 7 - Ruimtelijke besluiten
Vergadersectie Hamerstukken
Portefeuille houder Mos, Jasper (J.)
Aanspreekpunt H.M. Hoogstad
Aanspreekpunt telefoon 0787704976
Aanspreekpunt e-mail hm.hoogstad@Dordrecht.nl
Behandeld ambtenaar J. Overes, 770 4872
Datum B&W Besluit 06-01-2015
Gerelateerde zaak 1334640
Agendacommissie 10-02-2015
Raad 04-03-2015
In Open Voorraad Nee
Niet in actueel Nee
Toelichting

De afdeling EOG is voornemens de grondexploitatie Patersweg 1 te herzien. Ondanks eerder getoonde belangstelling bleek de grond niet verkoopbaar met de maatschappelijke bestemming. In het kader van de actualisering van bestemmings¬plannen is reeds een nieuw bestemmingsplan opgesteld voor Krispijn waarin de locatie een woonbestemming gekregen. De grond kan nu uitgegeven worden ten behoeve van de ontwikkeling van woningen. Bij een dergelijke uitgifte behoren andere grondopbrengsten dan tot op heden geprognosticeerd in de grondexploitatie. De grondexploitatie dient daarom te worden herzien.

Gepubliceerd 05-02-2015