Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1415668

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1415668

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1415668
Onderwerp Vaststellen agenda's 20 en 27 januari en 10 februari 2015
Ingekomen/gepubliceerd 08-01-2015 14:00:12
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - woensdag 14 januari 2015 19:45 - Adviescommissie
Besluit:

De commissie stelt de concept agenda's voor 20/1, 27/1 en 10/2 vast. De fractie van D66 benadrukt de concept status van de agenda's en wijst op de mogelijkheid van de commissie om hier op een later moment - als de situatie daarom vraagt - nog stukken aan toe te voegen. Op de agenda van 27/1 is per abuis het kopje 'presentatie GHOR' opgenomen, daar is een bespreking van de strategische grondvoorraad voorzien. NB. Aan de agenda van 20/1 wordt bij de behandeling van agendapunt 6 nog een bespreking van de resultaten van de werkgroep planologische procedures toegevoegd.