Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407328

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407328

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407328
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 14:10:23
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 8 december 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Commissie stelt voor in het vervolg de procedurele punten aan het eind van de vergadering te plaatsen. Agendapunt 8 gaat van de agenda en kan als afgehandeld worden beschouwd. Er komt binnenkort nieuwe informatie naar de raad.