Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407321

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407321

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407321
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 24 november 2015
Ingekomen/gepubliceerd 03-12-2015 14:57:28
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving op locatie! - dinsdag 8 december 2015 19:30 - Adviescommissie
Besluit:

Aan de besluitenlijst worden de toezegging van wethouder Van der Linden over de Windenergie (agendapunt 4) en het statement van het platform Spoor en Geluid toegevoegd (agendapunt 9). Met die toevoegingen wordt de besluitenlijst vastgesteld.