Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407316

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407316

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407316
Onderwerp Sluiting
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 12:43:04
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter sluit om exact 23.00 uur de vergadering en bedankt de commissiegriffier voor haar inzet.