Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407315

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407315

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407315
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie van 24 november 2015
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 12:43:04
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Mevrouw De Smoker vraagt naar de reactie van het college op de situatie betreffende Goed Af. Hier is tot op heden nog geen reactie op binnen gekomen, Mogelijk dat dit in de commissie Fysiek aan de orde is geweest. De commissiegriffier zal dit nagaan.


Mevrouw De Smoker gaat vervolgens in op de beantwoording van het college op de vragen over het programma Levendige Binnenstad. Het college heeft een aanbod gedaan om voor de kadernota een debat te voeren over de voortgang en resultaten van het programma Levendige Binnenstad. Op dit aanbod gaan D'66 en VVD graag in, waarbij wordt aangetekend dat dit dan voor de kadernota ingepland dient te worden.