Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407314

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407314

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407314
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 05-11-2015 12:43:04
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 8 december 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering om 20.10 uur. De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.


De heer Portier deelt namens de fractie SP mede dat zij de wijze waarop de actie van de FNV gisteravond is verlopen veroordelen. Hij geeft aan dat de fractie niet op de hoogte was van de aanwezigheid van een partijgenoot op de bijeenkomst van de FNV. Dit betreffende raadslid is, toen werd besloten tot actie over te gaan, met de demonstranten meegelopen en heeft hen toegang tot het stadhuis verschaft. Namens de hele fractie worden hier excuses voor aangeboden.