Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407296

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407296

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407296
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 04-11-2015 17:03:55
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 24 november 2015 19:00 - Adviescommissie
Besluit:

Inge Stevens is afwezig i.v.m. ziekte.


Dit is de een na laatste vergadering van commissiegriffier Sam Vooren. Hij heeft een nieuwe betrekking bij de gemeente Amersfoort. Cadeautjes kunnen 8 december worden meegenomen ;)