Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407224

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407224

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407224
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 27-10-2015 13:33:33
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 27 oktober 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering. Er is een vraag binnengekomen van de fractie PvdA over niet werkende straatverlichting. Wethouder Reynvaan geeft aan wat er met de betreffende meldingen is gedaan. De voorzitter vraagt aandacht voor de bijeenkomst bij de NS op 6 november aanstaande. De fractie D66 roept de commissie op tijdens deze bijeenkomst vooral eenheid uit te stralen en de discussie voor de commissie te bewaren. Het is de laatste vergadering van de heer Breedveld, de voorzitter bedankt hem voor zijn inzet de afgelopen periode.