Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407195

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407195

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407195
Onderwerp Vragen aan het college
Ingekomen/gepubliceerd 01-10-2015 14:00:04
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 oktober 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

Vanuit mw Nijhof de volgende vragen voor wethouder Van der Linden:
1. Heeft  u kennisgenomen van het onderzoek mbt de inning van de ouderbijdrage jeugd dat op 5 oktober j.l. Is verschenen?
2. Welke standpunt gaat u met betrekking tot de inning ouderbijdrage innemen binnen de GR, als vertegenwoordigend portefeuillehouder van Dordrecht,  met het oog op de conclusies die hierin  getrokken worden?
3. Wanneer wordt uw standpunt aan de raad voorgelegd en hoe gaat u  de raad hierin betrekken?


De wethouder geeft aan dat het rapport binnen is, maar nog niet gelezen. In het AB van 12 november zal een voorstel op tafel komen. Op 28 oktober is daar binnen de regionale bijeenkomst ruimte om over van gedachte te wisselen.


De commissie besluit om op de thema-avond van 27 oktober ruimte in te ruimen om input te leveren vanuit de commissie. De wethouder zal hiervoor het onderzoek met oplegger doorsturen.