Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407194

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407194

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407194
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie d.d. 22 september 2015
Ingekomen/gepubliceerd 01-10-2015 14:00:04
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 oktober 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

N.a.v. de besluitenlijst heeft dhr Van Verk twee vragen:
(1) Wanneer kunnen we de nieuwe Rib over regiobinding maatschappelijke opvang verwachten? - De wethouder geeft aan daar zo spoedig mogelijk op terug te komen.
(2) Wanneer kunnen wij de Rib betreffende de mantelzorgbeloning verwachten? - Deze Rib ligt over twee weken in het college, en wordt daarna richting raad verstuurd.