Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407193

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407193

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407193
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 01-10-2015 14:00:04
   
Vergadering - Sociale Leefomgeving - dinsdag 13 oktober 2015 20:15 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter geeft aan dat er nog een jurylid gezocht wordt voor de Vrijwilligersprijs. Naast Irene Koene en Inge Mous meldt Alfred Meijer zich aan.


Wethouder Reynvaan doet twee mededelingen:
(1) In de vorige vergadering is gevraagd waar de notitie over staatsteun bleef die was verzocht op basis van het voorstel Instemmen met het voorkeursscenario (De gemeente als "medemogelijk maker") van de ontwikkeling van Sportpark Krommedijk. Die notitie is toentertijd niet geschreven daar er geen mogelijkheden waren binnen de wet. Inmiddels is dat veranderd. Nu is de wethouder in afwachting van definitieve plannen van de FC. Wanneer die binnen zijn volgt een onderzoek.
(2) Er zijn een aantal kleinschalige locaties gevonden die als hondenspeelplaats kunnen dienen binnen de binnenstad. De wethouder stelt voor daarover het gesprek te voeren zodra de startnotitie hondenbeleid binnen is.