Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407179

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407179

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407179
Onderwerp Vaststellen besluitenlijst adviescommissie 8 maart 2016
Ingekomen/gepubliceerd 18-02-2016 15:08:09
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 15 maart 2016 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De besluitenlijst is vastgesteld.
Er zijn geen nadere opmerkingen binnengekomen van Beter Voor Dordt over moties en toezeggingen.
n.a.v.: de regionale Denktank 'Grip op GR'en' wordt als agendapunt toegevoegd op de agenda van de commissie 22 maart.