Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407155

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407155

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407155
Onderwerp Opening, mededelingen en vaststellen agenda
Ingekomen/gepubliceerd 03-09-2015 14:20:45
   
Vergadering - Bestuur en Middelen - dinsdag 22 september 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

De voorzitter opent de vergadering en stelt de agenda vast. Aanwezig zijn de dames De Smoker, Kruger, Geerts (commissiegriffier) en de heren Portier, Schalken, Tutupoly, Staat, Engelberts, Burggraaf, Bronkhorst, Reumers, Güler en De Looze, Merkuur, Heijkoop en Tazelaar(voorzitter).


 


De heer Burggraaf deelt de commissie mede dat het beloofde onderzoek inzake de APV niet binnen de eerder aangegeven vier weken is afgerond. Om de behandeling van de APV niet verder te vertragen wordt voorgesteld om de APV volgende week te agenderen. De heer Güler geeft aan dat het eerder aangekondigde amendement dan ook ingediend zal worden. Verzocht wordt het amendement tijdig te verspreiden onder de fracties. De commissie gaat akkoord met het voorstel om de APV te agenderen.