Informatiesysteem Gemeente Dordrecht

Zoeken in het RIS

Vergaderingen, bestuurlijke dossiers en documenten

Home / Dossier - 1407041

Gemeente Dordrecht

Dossier - 1407041

Details van een bestuurlijk dossier
Dossier nummer 1407041
Onderwerp Vragen aan het College
Ingekomen/gepubliceerd 30-04-2015 10:33:01
   
Vergadering - Fysieke Leefomgeving - dinsdag 19 mei 2015 20:00 - Adviescommissie
Besluit:

Er zijn vragen over de naturistenvereniging Goed Af, over het nieuwe Calamiteiten BHV Informatiesysteem (CBIS), over de plannen met betrekking tot betaald parkeren in de Merwelanden, over het Stripmuseum en over overlast rondom weg- en bouwwerkzaamheden. De vragen worden door de aanwezige collegeleden Sleeking en Van der Burgt naar tevredenheid beantwoord. Medio augustus 2015 zal de commissie geïnformeerd worden over de voortgang. Het antwoord op de vraag over het CBIS zal wethouder Sleeking ook nog naar de commissie mailen. De gespreksleider vraagt of er nog vragen zijn over de notitie Dordtse Kil 3 die de commissie op 13 mei mocht ontvangen. De fracties PvdA en D66 hebben hierover per mail reeds vragen gesteld. Desgevraagd geeft wethouder Sleeking aan zo snel mogelijk van meerdere fracties een opvatting te willen horen. D66 is positief, de VVD geeft ter vergadering aan ook positief tegenover het voorstel te staan met inachtneming van de randvoorwaarden die de wethouder noemt. De gespreksleider roept de overige fracties op alsnog zo snel mogelijk richting wethouder te reageren.